4 වසර කතෝලික ධර්මය

01 අපේ පොරොන්දුව

02 ආරාධනාවක්

03 දිරිමත් දරුවෙක්

04 තුති පුදමු ප්‍රශංසා කරමු

05 කිතු සමිඳුන් හමුවෙමු අපි

06 උතුම් දිනයක්

07 ජේසුස් වහන්සේගේ යහළුවෝ

08 දයාවන්ත දෙවි පියාණෝ

09 මීසම් පවුල තුළ අපි සමඟි වෙමු

10 ආදර කතා බහ

11 එතෙරවීම

12 කරුණාවන්ත ජේසුස් වහන්සේ

13 නව පාස්කු මංගල්‍යය

14 දේව පවුලේ භෝජනය

15 යහලුවන්ගේ සාදය

16 දැල පිරිලා මාලු ගොඩයි

17 මඟුල් ගෙදර කලබලයක්

18 දිව්‍ය පූජා යාගය තුල

19 පවුලේ එකමුතුව

20 අපට දිරිය සමිඳුන්ගෙන්

21 ජේසුගේ කුඩා මල – සාන්ත තෙරේසා මවුතුමිය

22 මා රැකවරණය – සමිඳාණන්මය

23 සාන්ත දොමිනික් සාවියෝ

24 දාවිත් රජතුමා

25 භාවිතය සඳහා ගීතිකා