5 වසර කතෝලික ධර්මය

1 වීර දරුවෝ

2 නැන්දා විවාහ වූ දා

3 අපේ මීසමේ පියතුමා

4 ජේසුනි ඔබ වේ සුව‍ දෙන්නා

5 ජේසුගේ ආදර දරුවෙක් වෙනවා‍

6 අමිලගේ දින පොතෙන්

7 මටත් පුළුවන් ‍

8 යාළුයි අපි යාළුයි

9 පරිසරය ලස්සනයි – රැක ගැනුම යුතුකමයි

10 ජේසුස් වහන්සේ ඉගැන් වූ යාච්ඤාව

11 සමිඳුනි කතා කරන්න – මම සවන් දෙමි

12 නව ජීවනයකට ඇරයුම් ලබලා

13 සැම දන හට සෙත සලසා….

14 ජේසු සමිඳු අපට ආදරෙයි

15 මාගේ ස්වාමීනි මාගේ දෙවියනි

16 අපි වෙමු ධර්මදූතයෝ

17 දෙවිඳුන් නමදිමු

18 සමිඳුන් තුළ අපි එක් වෙමු

19 වැඩිහිටියන්ට ගරු කරමු

20 මැවිල්ල නිති සුරකිමු

21 පිවිතුරු බව රැක ගන්නට

22 දෙව් මව්ගෙන් පුංචි ඔබට

23 උදාර ධර්මදූතයාණෝ

24 ශුද්ධ බයිබලය – පුරාණ ගිවිසුම

25 ශුද්ධ බයිබලය – නව ගිවිසුම