Grade 12

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය (2017)
කෘෂි විද්‍යාව (2017)
ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය (2017)
ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය (2017)
ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය (2017)
තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව (2017)
නර්තනය (2017)
ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව (2017)
ගිණුම්කරණය (2017)
භූගෝල විද්‍යාව (2017)
තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය (2017)
දේශපාලන විද්‍යාව (2017)
ඉතිහාසය (2017)
ආර්ථික විද්‍යාව (2017)
බුද්ධ ධර්මය (2017)
බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය (2017)
හින්දි භාෂාව (2017)
පෙරදිග සංගීතය (2017)
ජපන් භාෂාව (2017)
චිත්‍ර කලාව (2017)
පාලි භාෂාව (2017)
සංස්කෘත භාෂාව (2017)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය -ICT (2017)
සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණය GIT (2017)
සංයුක්ත ගණිතය (2017)
ගණිතය (2017)
භෞතික විද්‍යාව (2017)
රසායන විද්‍යාව (2017)
ජීව විද්‍යාව (2017)
සන්නිවේදනය හා මා‍ධ්‍ය අධ්‍යයනය (2018)
භරත නාට්‍යම් (2017)
සිංහල (2017)

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සංශෝධිත-2015)
ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය(2013)
ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය(2013)
තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව(2013)
ගණිතය(2012)
රසායන විද්‍යාව(2012)
සංයුක්ත ගණිතය(2012)
ජීව විද්‍යාව (පසු විමසුම 2012)
ගිණුම්කරණය(2012)
ආර්ථික විද්‍යාව(2012)
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය(2012)
උසස් ගණිතය(2009)
ජීව විද්‍යාව(2009)
පෙරදිග සංගීතය(2009)
භූගෝල විද්‍යාව(2009)
කෘෂි විද්‍යාව(2009)
බුද්ධ ධර්මය(2009)
බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය(2009)
දෘඪ තාක්ෂණවේදය(2009)
ගෘහ ආර්ථිකවිද්‍යාව(2009)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය(2009)
තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය(2009)
දේශපාලන විද්‍යාව(2009)
සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණය(2009)
හින්දී භාෂාව(2009)
ක්‍රිස්තියානි ධර්මය(2009)
නර්තනය(2009)
ක්‍රිස්තියානි ශිෂ්ටාචාරය(2009)
පාලි භාෂාව(2009)
සංස්කෘත භාෂාව(2009)
සන්නිවේදනය හා මා‍ධ්‍ය අධ්‍යයනය (2008)