Grade 13

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය (2017)
කෘෂි විද්‍යාව (2017)
ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය (2017)
ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය (2017)
ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය (2017)
තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව (2017)
නර්තනය (2017)
ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව (2017)
ගිණුම්කරණය (2017)
තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය (2017)
දේශපාලන විද්‍යාව (2017)
ඉතිහාසය (2017)
ආර්ථික විද්‍යාව (2017)
බුද්ධ ධර්මය (2017)
බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය (2017)
හින්දි භාෂාව (2017)
පාලි භාෂාව (2017)
පෙරදිග සංගීතය (2017)
ජපන් භාෂාව (2017)
පාලි භාෂාව (2017)
සංස්කෘත භාෂාව (2017)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය -ICT (2017)
සංයුක්ත ගණිතය (2017)
ජීව විද්‍යාව (2017)
සන්නිවේදනය හා මා‍ධ්‍ය අධ්‍යයනය (2018)
භරත නාට්‍යම් (2018)
සිංහල (2017)

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය(2015)
ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය(2014)
ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය(2013)
තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව(2013)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය(2009)
පාලි භාෂාව(2009)
සංස්කෘත භාෂාව(2009)
හින්දී භාෂාව(2009)
යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය(2009)
විදුලිය, ඉලෙක්ට්‍රොනික හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය(2009)
සිවිල් තාක්ෂණවේදය(2009)
සන්නිවේදනය හා මා‍ධ්‍ය අධ්‍යයනය(2008)