Grade 13

පාලි භාෂාව (2018)
සංස්කෘත භාෂාව (2018)
පෙරදිග සංගීතය (2018)
බුද්ධ ධර්මය (2018)
බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය (2018)
හින්දි භාෂාව (2018)
භූගෝල විද්‍යාව (2018)
දේශපාලන විද්‍යාව (2018)
පෙරදිග සංගීතය (2017)
ඉතිහාසය (2018)
සිංහල (2018)
තර් ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය (2018)
ගිණුම්කරණය (2018)
ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව (2018)
තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව (2018)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (2018)
ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය (2018)
ආර්ථිකවිද්‍යාව (2018)
ක්‍රිස්තියානි ධර්මය (2018)
ක්‍රිස්තියානි ශිෂ්ටාචාරය (2018)
කෘෂි විද්‍යාව (2018)
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය (2018)
ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය (2018)
ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය (2018)
චිත්‍ර කලාව (2018)
සංයුක්ත ගණිතය (2018)
රසායන විද්‍යාව (12,13 ශ්‍රේණි) (2017)
භෞතික විද්‍යාව (2018)
ජීව විද්‍යාව (2018)
ගණිතය (2018)
සන්නිවේදනය හා මා‍ධ්‍ය අධ්‍යයනය (2019)

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය (2014)
ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය (2014)
තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව (2013)
ජීව විද්‍යාව (2012)
රසායන විද්‍යාව (2012)
භෞතික විද්‍යාව (2012)
ගිණුම්කරණය (2010)
කෘෂි තාක්ෂණවේදය (2010)
ජීව සම්පත් තාක්ෂණවේදය (2010)
බුද්ධ ධර්මය (2010)
බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය (2010)
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය (2010)
සංයුක්ත ගණිතය (2010)
නාට්‍ය හා රංග කලාව (2010)
ආර්ථික විද්‍යාව (2010)
භූගෝල විද්‍යාව (2010)
ඉතිහාසය (2009)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (2010)
ගණිතය (2010)
පෙරදිග සංගීතය (2010)
සිංහල (2010)
නර්තනය (2010)
ගෘහ ආර්ථිකවිද්‍යාව (2010)
ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය (2010)
සිවිල් තාක්ෂණවේදය (2010)
ක්‍රිස්තියානි ධර්මය (2010)
ක්‍රිස්තියානි ශිෂ්ටාචාරය (2010)
ඉස්ලාම් ශිෂ්ටාචාරය (2010)
තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය (2010)
ඉස්ලාම් (2010)
විදුලිය, ඉලෙක්ට්‍රොනික හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (2010)
ආහාර විද්‍යාව හා තාක්ෂණ (2010)
සන්නිවේදනය හා මා‍ධ්‍ය අධ්‍යයනය (2010)
දේශපාලන විද්‍යාව (2009)