Grade 7

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය -ICT (2018)
ගණිතය (2016)
විද්‍යාව (2016)
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය(2016)
බුද්ධ ධර්මය (2016)
පෙරදිග සංගීතය (2016)
සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය (2016)
ප්‍රායෝගික හා තාක්ෂණ කුලසතා (2016)
දෙවන බස දෙමළ(2016)
දෙවන බස සිංහල (2016)
පුරවැසි අධ්‍යාපනය (2016)
ක්‍රිස්තියානි ධර්මය (2016)
කතෝලික ධර්මය (2016)
ජීවන නිපුනතා හා පුරවැසි අධ්‍යාපනය (2016)
ඉතිහාසය (2016)
ගණිතය (2008)
විද්‍යාව (2008)
බුද්ධ ධර්මය (2008)
ඉතිහාසය (2007)
භූගෝල විද්‍යාව (2008)
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය (2008)
සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය (2008)
ක්‍රිස්තු ධර්මය (2008)
පෙරදිග සංගීතය (2008)
චිත්‍ර කලාව (2008)
ප්‍රායෝගික හා තාක්ෂණ කුලසතා(2008)
ජීවන නිපුනතා හා පුරවැසි අධ්‍යාපනය (2008)